HISTOGRAM Azərbaycanda smartfonlar üçün ilk sənədli seriyaldır. Hər bölüm informasiya və ünsiyyətin ötürülməsinin müasir üsullar prizmasından tariximizin taymlaynı üzərindən bir ekskursdur.

Histogram layihəsinin məqsədi yeni nəslin Azərbaycan tarixi ilə əlçatan bir dildə və əyləncəli vizual formatın köməyi ilə yaradıcı və əlaqəli yumor vasitəsilə tanış etməkdir.
SİZİN DƏVƏTİNİZ
10 may saat 12:00-da
CinemaPlus Azerbaijan kinoteatrında HISTOGRAM layihəsinin press-konfransı
və qapalı nümayişi keçiriləcək.

Тədbirə gələrkən özünüzlə
dəvətnaməni gətirməyiniz mütləqdir.